การอบรมการใช้ MOE Safety Platform

     นายชัยราวี ลาผม และ นางสาวศิริพร จำปา ครูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการใช้ MOE Safety Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยให้กับตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักเรียนและครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนของสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 256 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

img 711

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)