ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

     เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อสรุปงานเดือนกรกฎาคม และวางแผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 19

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)