ส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจให้แก่นักเรียน

     เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.20-09.30 น. คุณสุวัสสา ปั้นเหน่ง วิทยากรตาม"โครงการการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ ของนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร" เข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีลารักษ์ ภายใต้การทำงานร่วมกันของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 51

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)