ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประธานจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ รูปแบบ วPA อีกทั้งประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและความเข้าใจในองค์ประกอบของการเข้ารับการประเมินจากกรรมการภายนอกสถานศึกษา และแบบฟอร์มต่างๆ ตามคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินในรอบปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

296556766 588014569710781 8558209627130401247 n

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)