พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

     เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหลังคาโดม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img001 243

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)