การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียน

     เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.กัลยา ธนาสินธ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img001 28

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)