พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนอาชีพต้นแบบ 10 สถานศึกษา Smart Start up School

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนอาชีพต้นแบบ 10 สถานศึกษา Smart Start up School โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กับ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันบริหารในหลากหลายหลักสูตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

294314413 579931583852413 2136762681877644384 n

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)