ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิต และจิตอาสา บูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิต และจิตอาสา บูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ และเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

IMG 6967 resize

 ภาพเพิ่มเติม (ชด1 / ชุด2 / ชุด3 / ชุด4 / ชุด5)