การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางนงนุช  นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ พร้อมทั้งได้เข้าชมหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

img000 007

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)