การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันลูกน้ำและยุงลาย

     เเจ้าหน้าที่ทีมงานของ สก.จิรเสกข์ (นิ่ม) วัฒนมงคล ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันลูกน้ำและยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img0 44

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)