การประชุมฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปีระหว่างปีการศึกษา 2566-2570 ระยะที่ 2

     เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปีระหว่างปีการศึกษา 2566-2570 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีควรเทพีพลารักษ์

291345349 569583091553929 4059132524742406305 n

 

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)