บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV ให้กับนักเรียน

     เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV ให้กับนักเรียน เนื่องในวัน VCT Day ณ สนามหลังคาโดม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img001 092

img001 089

img001 100

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)