ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ณ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

IMG 0327 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน