มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค สพม.1 กลุ่ม 4

     เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 4 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยวัตถุประสงค์ของการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสหาประสบการณ์จากการแข่งขัน ส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียน สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งความห่างไกลจากยาเสพติด

  

IMG 9363 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค สพม.1 กลุ่ม 4