การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

       ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยคณะวิทยากรจาก จิตอาสา 904 รุ่น 3/62 กลุ่ม 6 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG 205

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย