สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

       งานห้องสมุด โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 "รักการอ่าน สานความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดย ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของงานห้องสมุด นอกจากนั้นยังมีการแสดงคะลรเรื่อง สังข์ทอง ซึ่งเป็นการแสดงที่แฝงไปด้วยความรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

IMG 039

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562