การแข่งขันกีฬาระหว่างชั้นเรียน "ฟุตซอลชาย" ประจำปีการศึกษา 2562

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชั้นเรียน "ฟุตซอลชาย" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำทักษะกีฬาที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนมาปฏิบัติจริง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันนำไปสู่การห่างไกลจากยาเสพติด
     การจัดกิจกรรมได้เสร็จสิ้นและมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในระดับต่างๆ เมื่อจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG9 10

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> / การแข่งขันกีฬาระหว่างชั้นเรียน