พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

121472

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>mou มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา