การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 2572 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา