การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โดยในปีนี้มีคุณครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูถนอม วุชรัตน์ คุณครูกิตติ วีระประทีป และคุณครูภูริตา สุภยนต์ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอีก 2 ท่านที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ พ.ต.อ.พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์ และ พ.ต.อ.เอกพงษ์ พูลทอง

IMG 1949 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>/การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ