ม.ต้น กิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายวิชาการ

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายวิชาการ เมื่อระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2561 ณ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารมงคงบพิตร วัดหน้าพระเมรุ และลานกีฬารัตนศิลปากร จังหวดพระนครศรีอยุธยา

IMG 1854 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>/ ม.ต้น กิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายวิชาการ(1)/ ม.ต้น กิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายวิชาการ(2)