อำลาคุณครู

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดพิธีอำลาคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการและคุณครูจะได้รับแต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณครูถนอม วุชรัตน์ คุณครูกิตติ วีระประทีป และคุณครูภูริตา สุภยนต์ และคุณครูจะได้รับแต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ คุณครูอุมาพร สีชมพู และคุณครูวงวริศ นามมะลิธนาสิริ เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0977 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>อำลาคุณครู