นักเรียน ม.4 และ ม. 6 เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร

    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมมูลนิธิเจ้าคุณเฉลา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชาติ" ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมมูลนิธิเจ้าคุณเฉลา (เขากะลา) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

     IMG 3975 resize

ดูภาพเพิ่มเติม>>นักเรียน ม.4 และ ม. 6 เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร