ธ.บ.ว. รวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการประชุมผู้ปกครอง

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมพิธี ธ.บ.ว. รวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยภายในงานได้มีการจัดพิธีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงนามถวายความอาลัย และมีการแปลอักษรของนักเรียนเป็นเลขเก้าไทยและมีคำว่า ธ บ ว อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการ “เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมใจสู่เป้าหมายอุณหภูมิโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

DSC 9108 resize

ดูภาพเพิ่มเติม>>ธ.บ.ว. รวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการประชุมผู้ปกครอง