งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด "เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สร้างปัญญาจากการอ่าน สืบสานความเป็นไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   โดยภายในงานมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดรีไซเคิ้ล จากกระดาษหนังสือพิมพ์ชิงถ้วยพร้อมของรางวัล  นอกจากนั้นยังมีการประกวดวาดภาพ  แข่งขันการประดิษฐ์การ์ด และ  ตอบคำถาม ตอบปัญหาชิงรางวัลอีกมากมาย

IMG 1004 resize

ดูภาพเพิ่มเติม>>งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559