การแข่งขันกระบี่กระบองมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม