มอบเงินสนับสนุนในการจัดกีฬาสี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์