การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์