โลกยุคใหม่ รู้ภัยการพนัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามโดม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์