กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

 

นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร

ครู คศ.1

     

นายวัลลภ  วงษ์เนียม

ครู คศ.1

         
   

Art-010-Jumnong resize

นายจำนง  กงจักร

ครูอัตราจ้าง