ประวัติท่านขุนวรเทพีพลารักษ์

 

tbw

 

     ประวัติท่านขุนวรเทพีพลารักษ์นั้นแต่เดิมมามิได้มีผู้ใดเรียบเรียงไว้เพราะไม่มีทายาท มีแต่ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีชีวิตอยู่เพียง 1 คน ในจำนวนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม 3 คน ได้สอบถามจากท่านผู้จัดการมรดกแล้ว ไม่สามารถให้รายละเอียดได ้เพียงแต่ทราบได้จากหลักฐานตามพินัยกรรม ซึ่งท่านได้ทำไว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2506 ระบุว่าขณะนั้นท่านอายุได้ 88 ปี จึงคาดว่าท่านคงเกิดประมาณ พ.ศ. 2418 ท่านเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่ดูแลเจ้านายฝ่ายใน คอยจัดเตรียมเครื่องต้นเวลาเจ้านายจะเสด็จสถานที่ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพระราชวัง จนกระทั่งเกษียณอายุราชการต่อมาได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 171 ถนนสามัคคี ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี

ท่านขุนวรเทพีพลารักษ์เป็นคนใจดี มีความประหยัดในการใช้จ่ายส่วนตัวเป็นอันมาก แต่มีศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลตลอดมา และมีเมตตาแจกสตางค์ให้เด็กๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นประจำ ท่านพักอยู่ตามลำพังคนเดียวโดยไม่มีทายาทสืบสกุล เป็นคนอนุรักษ์ ของใช้เก่าเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุที่เป็นคนใจดี เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านละแวกตลาดพลูโดยทั่วกัน

จากการค้นพบพินัยกรรม ทราบว่าท่านมีที่ดินอยู่ประมาณ 8 แปลง ได้ทำพินัยกรรมมอบให้เป็นที่สร้างโรงเรียน และเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล นอกจากนี้มีเครื่องเงินจำนวนมากได้ทำพินัยกรรมมอบให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร สำหรับที่ดินจำนวน 8 แปลงนี้ ได้ทำพินัยกรรมมอบให้กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 2 แปลง รวมเป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 34 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนธนบรีวรเทพีพลารักษ์ พร้อมกับบริจาคเงินไว้อีกจำนวน1,200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน

เมื่อปี พ.ศ. 2512 ท่านได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน จนถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมอายุได้ 94 ปี